صراط (2)

  • در هندسه کوتاه ترین فاصله بین دو نقطه، خط راست است و در دین اسلام کوتاه ترین و امن ترین راه برای برای رسیدن آدمی به الله، صراط مستقیم.
  • این صراط عبودیت است؛ برخلاف تصور عده ی کثیری که عبادت، ریاضت، خدمت به خلق و شهادت را هدف دین می دانند.
  • گفتم مصداق این راه در گفتار رسول الله کسی نیست جز علی بن ابی طالب که «یا علی اَنتَ صراط المستقیم»؛ آدمی با پا گذاشتن در این مسیر انتظار دارد به اندازه ی خودش با ملاک ها و میزان های حیدر کرار حرکت کند و به رضوان الهی دست یابد.
  • در این نوشتار از عبودیت و  راههای بررسی آن، خلوت و توجه، نیت ها و معبودها  سخن گفتیم به طرح ذهنی زیر نگاه کنید.