شهید علم، علم شهید

  • موضع کنونی آمریکا این است که تحریم‌ها را در یک بازه‌ی زمانی 15 ساله و تدریج برخواهد چید و ضمنا دولت آمریکا نمی‌تواند درباره‌ی آن دسته از تحریم‌هایی که که سوی کنگره است، تعهد مشخصی بدهد.
  • به نظرم اساتید و جامعه علمی ما بایستی برن سراغ مرزهای دیگه علم و موضوع هسته‌ای رو برای مدتی بیخیال بشن، باید مرزهای دیگه علم روی صنعتی کنیم البته بصورت غیر علنی.
  • علم هسته‌ای شهدای علم رو هم شهید کردند...